NRK Meny
Normal

– Det kan være en elendig idé

Som første og eneste helseregion i landet er Helse Nord i gang med et pilotprosjekt, der du kan logge deg inn på nett for å sjekke pasientjournalen din. De vet imidlertid ikke om det er et tilbud folk vil benytte seg av.

Ragnhild Varmedal

Systemutvikler i Norsk Telemedisin Ragnhild Varmedal tror det er en god idé å få journalene på nett, men utelukker ikke at det originale systemet som brukes i dag kan vise seg å funke bedre.

Foto: Tora Lind Berg

– Hvis jeg nå logger inn som Frida Feberfri får jeg opp lista over alle journalnotatene hennes. Det blir nesten som en mail-innboks, bare at det er journaldokumentene. Det er veldig enkelt, sier systemutvikler Ragnhild Varmedal i Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin.

Hun jobber med et pilotprosjekt for Helse Nord som har fått navnet «Elektronisk tilgang til pasientjournal».

I pilotprosjektet er det bare noen få, utvalgte pasienter som vil prøve ut tjenesten, før den gjøres tilgjengelig for alle pasienter i Nord-Norge.

– Jeg kan ikke si noe bombastisk om datoer for når de første prøvekaninene får tilgang. Vi håper at alle nordlendinger skal få tilgang i løpet av 2015. Nå er det bare for de andre helseregionene å grave frem penger og noen teknikere, så er de på lufta de også, sier Varmedal.

I dag må pasientene be om innsyn i brevs form, og forespørselen må behandles ved journalarkivet til sykehusene.

Journal

Når journalene blir tilgjengelige på internett blir det enklere for pasienter flytte journalen mellom sykehusene, fordi de kan gjøre det selv via mobilen i stedet for å be helsepersonell om å gjøre det.

Foto: Tora Lind Berg

– Vil ha en bedre informert pasient

– Dette har ikke vært gjort med pasientjournaler tidligere. Det kan vise seg at det er en elendig idé og at ingen har lyst til å sjekke journalene på nett. Men jeg har mest tro på at dette er en veldig god idé, sier Varmedal til NRK.

Varmedal sier at hun ikke har noen ambisjoner om at folk skal sitte hjemme i sofaen å studere pasientjournalen sin på nett, men at hun tror at folk vil benytte det etter hvert som tilbudet blir kjent.

– Det er de spesielle tilfellene der man har en grunn til det. For eksempel hvis man har kroniske sykdommer, eller hvis man har hatt en traumatisk opplevelse, og vil gå tilbake og se hva som ble sagt, sier Varmedal.

Det blir også enklere for pasienter flytte journalen mellom sykehusene, fordi de kan gjøre det selv via mobilen i stedet for å be helsepersonell om å gjøre det.

– Hovedmålet er en bedre informert pasient, som kan være en aktiv bidragsyter når det gjelder egen helse. At pasienten får se journalen sin, vil også være en kvalitetssikring av den informasjonen som står der, forteller Ragnhild Varmedal.

Da NRK spurte folk og pasienter i gangene på Universitetssykehuset i Tromsø om dette er en tjeneste de tror de vil bruke, var det mange som svarte med spørrende ansikter. De fleste hadde ikke tenkt på om dette er et tilbud de trenger.

– Hovedmålet er en bedre informert pasient, som kan være en aktiv bidragsyter i forhold til sin egen helse.

Ragnhild Varmedal

– Det beste er når lege og pasient møtes

Fungerende president i Den norske legeforening, Johan Torgersen, synes det er veldig bra at pasientrollen utvikler seg. Han mener at pasientene i dag er mye mer delaktige i beslutninger om egen helse og behandling

– Det er veldig positivt fordi det kan bedre kvaliteten på helsetjenesten. Samtidig er det helt klart at jo mer tilgjengelig informasjonen blir, så er det en utfordring for personvernet, sier Torgersen til NRK.

Han forteller videre at hvis personvernet blir for mye svekket når man jobber med nye journalsystemer, kan det føre til at pasienter ikke ønsker å gi viktige opplysninger til legen.

– Da bikker det over i feil retning og kan svekke pasientsikkerheten. Legeforeningen mener helt klart at den beste måten å gi informasjon og drøfte pasientens helse er når lege og pasient møtes, sier Torgersen.

Den fungerende presidenten tror også at det vil være veldig varierende på hvor mange som ønsker å ha den tilgjengeligheten.

– Men jeg tror ikke det store flertallet vil ha et behov for å sjekke hva som står i sin egen journal til enhver tid, avslutter Torgersen.

Johan Torgersen

Fungerende president i Den norske legeforening, Johan Torgersen, er usikker på om det er flere fordeler enn ulemper med pilotprosjektet.

Foto: Andre' Marton Pedersen

– Risiko for identitetstyveri

Den forrige regjeringen bestemte i 2012 at journalen skal være tilgjengelig elektronisk og at alle innbyggere har rett til i innsyn i sin egen journal. Den nye innloggingen er lik den som allerede finnes for andre offentlige tjenester på nett, som for eksempel Altinn.

Påloggingen vil være via den nasjonale helseportalen helsenorge.no, som i dag tilbyr innlogging til mine resepter og bytte fastlege.

Et viktig tema i arbeidet med prosjektet er pasientsikkerhet. Sikker pålogging på linje med andre offentlige tjenester som tilbys i dag, med blant annet BankID, er det mest sannsynlige alternativet.

Rådgiver Marius Eng Pellerud i Datatilsynet sier at de er bekymret for risikoen ved bruk av BankID.

– Ved å bruke BankID er det risiko for identitetstyveri og det kan ha store konsekvenser når vi snakker om tilgang til pasientjournalene, sier Pellerud til NRK.

Bjørn Erik Thon

Datatilsynets direktør, Bjørn Erik Thon, frykter at kriminelle kan stjele personopplysninger fra offentlige registre.

Foto: Oyvind Bye Skille / NRK

Datatilsynets direktør, Bjørn Erik Thon, har uttalt til Dagens Næringsliv at han frykter at kriminelle kan stjele personopplysninger fra offentlige registre. Han vil ha en gjennomgåelse av BankID-utstedelsen.

– Det pågår en storstilt digitaliseringsprosess i offentlig sektor, og vi bruker i større og større grad elektroniske løsninger. Det er svært viktig at folk har tillit til offentlige tjenester og at opplysningene som lagres er trygges, sier Thon til avisen.

Thon viser til en spørreundersøkelse tilsynet har gjennomført, hvor det fremgår at nordmenn mener ID-tyverier er den klart største trusselen mot personvernet.

Jobbet mye med sikkerheten

Systemutvikler Ragnhild Varmedal sier at sikkerheten er det de har jobbet mest med, men at BankID vil bli brukt, fordi det er den løsningen som er mest utbredt.

Ragnhild

– At pasienten får se journalen sin, vil også være en kvalitetssikring av den informasjonen som står der, forteller Ragnhild Varmedal.

Foto: Tora Lind Berg

Tidligere har offentlige løsninger, som for eksempel Altinn, vist seg å ha sikkerhetshull som har ført til at personer har fått tilgang til dokumenter og opplysninger de ikke har noe med å gjøre.

– Man lærer av sine feil. Dette skal ikke kunne skje med denne tjenesten, sier Varmedal.

Men hun medgir at uansett foranstaltninger vil det alltid være en sikkerhetsrisiko, og derfor tar de ekstra sikkerhetsgrep.

– Det er sikkerheten som er grunnen til at vi tar det steg for steg, og veldig forsiktig. For enkelte vil det være veldig kritisk, derfor er det også mulighet for å reservere seg mot denne løsningen, forteller hun.

Pasientene selv kan be om at journalen ikke legges ut på nett. Det kan også legen be om i spesielle tilfeller.