Peter F. Hjort er død

Var Universitetet i Tromsøs første rektor.

Peter Hjort

Peter F. Hjort ble 86 år gammel.

Foto: Ana Sigvartsen

Universitetet i Tromsøs første rektor, Peter F. Hjort, er død, 86 år gammel.

Hjort døde 1. januar i år, fremgår det av en pressemelding fra Universitetet i Tromsø.

Peter F. Hjort var blant annet spesiallege og dosent ved Rikshospitalet i Oslo med blodsykdommer som spesialitet.

Fra 1969 ble han oppnevnt som leder for interimsstyret for oppbyggingen av Universitetet i Tromsø (UiT). Han ble senere universitetets første rektor i perioden 1972 til 1973.

– Det er med sorg vi mottar budskapet om at Peter F. Hjort er gått bort. Han var utrolig viktig for at UiT skulle få den gode starten universitetet fikk. Med sin faglige tyngde og sitt politiske klarsyn ga han betydelig legitimitet til det mange betraktet som et dristig prosjekt: å bygge opp et nytt universitet i Nord-Norge, sier rektor ved Universitetet i Tromsø, Jarle Aarbakke.

Aarbakke legger til at Hjort var kjent for klar tanke, klar tale og en svært god skriftlig fremstillingsevne.

– Han og hans førstes medarbeidere greide å rekruttere fremragende fagfolk som fra dag én plasserte UiT på det internasjonale kartet. Han har hatt og har mange gode venner ved UiT og i Tromsø by. Han har vært en viktig støttespiller for UiT hele veien og hadde blant annet et professorat i geriatri ved UiT i 1994, sier Aarbakke.