Personskader i forsvaret

I fjor ble det meldt inn over fem personskader i forsvaret hver eneste dag. Det skriver Forsvarets forum. Totalt ble det meldt inn 2074 personskader i 2014, noe som er over 600 flere tilfeller sammenligna med året før. Til bladet sier oberstløytnant Fred Arne Hessen i forsvarsstaben at han tror økningen i antall skader skyldes at de er blitt bedre til å registrere skader.