Per-Willy: – Det er selvfølgelig mulig å ha en framtid uten olje

Førstekandidat for FrP i Troms Per-Willy Amundsen tror Nord-Norge har en fremtid uten olje. Onsdag kveld stilte førstekandidatene til debatt.

Debatt i Tromsø

MOTSTANDER OG TILHENGER: Per Willy Amundsen, som også er justisminister, stilte til debatt som førstekandidat for Troms Frp. Her ved siden av oljemotstander Mikal Nerberg (MDG).

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Under onsdagens valgdebatt på Kystens Hus i Tromsø fikk FrPs førstekandidat spørsmål om det er mulig å se for seg en framtid i Nord-Norge uten olje:

– Det er selvfølgelig mulig, men det er ikke særlig smart, fordi petroleumsressursene vi har i nord er fantastiske, og vi bør legge til rette for å skape industri, sa Per-Willy Amundsen.

Debattleder Pål Hansen fulgte opp med å spørre om Nord-Norge er avhengig av at vi utvinner olje.

– Nei, det sier jeg ikke, men det vil skape vekst, utvikling og arbeidsplasser, svarte Amundsen.

Alle ni førstekandidatene for Troms som var samlet til direktestreamet debatt, i et samarbeid mellom NRK og Nordlys.

– Den veksten som oljen og gass gir er av en art som ingen andre næringer kommer i nærheten av, sa Amundsen.

MDG – Velgerne sier nei

MDGs førstekandidat Mikal Nerberg svarte Amundsen med å si at dette må være første gang han hører FrP sier at vi kan leve uten olje.

Selv tror han ikke det blir hverken konsekvensutredning eller oljeutvinning i områdene Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe).

– Det blir ikke åpnet LoVeSe Se fordi velgerne kommer til å si klart ifra, sa Nerberg, og høster applaus fra publikum.

Debatt i Tromsø

DEBATT: Listetoppene i Troms var onsdag samlet til debatt i Tromsø.

Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Venstre: – Feil side av historien

Amundsen fikk kraftig motstand fra Venstres førstekandidat for Morten Skandfer:

– Dette er ei næring som suger smarte hoder over i en feil sektor, når vi trenger de smarte hodene over til feil sektor. Vi trenger de smarte hodene til å utvikle den grønne og den blågrønne økonomien i landsdelen og i landet, sa han.

Han mener argumentasjonen for oljeutvinning er tynn, og at områdene LoVeSe er sårbare områder:

– Vi i Venstre er stolte over at vi sammen med KrF har blokkert dette i den regjeringen som sitter nå, slik SV gjorde i den forrige. Vi kommer til å fortsette å blokkere og blokkere til denne saken går ut på dato. Når det skjer, da kommer noen til å gå over på rett side av historien, mens andre har det ikke, sa han.

Høyre: – Ja til konsekvensutredning

Høyres Kent Gudmundsen var ikke uventet positiv til konsekvensutredning, og understreket at en konsekvensutredning av områdene ikke trenger å bety at det skal bores etter olje der.

Senterpartiet Sanda Borch var klar på hvor Sp står i saken. De vil ikke ha hverken konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja. (LoVeSe).

– Per Willy sier dette ikke er enten-eller, men det stemmer ikke. Det står mellom olje og fisk. Dette er de viktigste gyteområdene for fisken.