NRK Meny

Penger til språksenter

Kvænangen kommue får 325 000 kroner fra Fylkesrådet til å utvikle et samisk/kvensk språksenter i kommunen.
Tilskuddet fra fylkesrådet i Troms inngår i et spleiselag med blant annet Sametinget og Kvænangen kommune selv. Etter planen skal språksenteret drive opplæring i samisk og kvensk i en region der svært mange familier var trespråklige så sent som under andre verdenskrig.