Penger til kunst og kultur

Kulturdepartementet bevilger åtte millioner kroner til integreringstiltak i kunst- og kulturlivet. Blant mottakerne er Hålogaland Teater i Tromsø og Perspektivet Museum i Tromsø, som får henholdsvis 600 000 og 300 000 kroner. Tildelingen er en oppfølging av Integreringsmeldingen, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.