Penger til barnevernet

Kvæfjord kommune har fått 1 million kroner fra Fylkesmannen for å dekke ekstraordinære utgifter i barnevernet. Terskelen for å tildele penger er svært høy. Fylkesmannen skriver i sitt tildelingsbrev at åtte kommuner i Troms har søkt om slike midler for til sammen 18,2 millioner kroner. Fylkesmannen hadde kun 5 millioner til fordeling til kommuner med uforutsette og akutte forhold i barnevernet.