Penger på bok, uten at vei bygges

Bompengeselskapet Tromsø vei har 121 millioner kroner på bok og tar hver måned inn vel to millioner kroner i drivstoffavgift. Likevel er det bygd lite veier for pengene de siste årene, skriver iTromsø. Styreleder Øyvind Hilmarsen sier han håper drivstoffavgifta ikke bare hoper seg opp, men at pengene blir brukt. Leder av byutviklingskomiteen Ragni Løkholm Ramberg sier kommunen nå jobber med en reguleringsplan for Stakkevollveien der pengene skal brukes.