Passasjervekst stiller større krav

Passasjerveksten på bussene i Troms fortsetter i 2017, og veksten er spesielt stor i Tromsø. Den videre veksten er helt avhengig av bedre arbeidsforhold med kollektivfelt for bussene, mener fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo. – Vi bruker passasjerveksten som et godt argument for at Tromsø kommune skal prioritere å legge til rette for kollektivtransport, sier han.