Pass på! Glatte veier!

Politiet i Midte Hålogaland melder om glatte veier i Sør-Troms. Til NRK sier politiet at forholdene kan være på vei å bli bedre ettersom mannskaper jobber nå med å bedre veiene, men de anmoder likevel bilister å være forsiktige. I den delen av politidistriktet som dekker Nordland har det vært felre utforkjøringer, der ingen har ført til alvorlige skader.