NRK Meny
Normal

Pasientsikkerheten på røntgenavdelingen er friskmeldt

Fylkeslegen i Troms frykter ikke lenger for forsinket behandling og diagnose av alvorlig syke pasienter på røntgenavdelinga ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

SJUKVÅRD

Røntgenundersøkelser kan utføres på alle deler av kroppen, og benyttes ofte i kombinasjon med andre undersøkelser til å avkrefte eller bekrefte en diagnose.

Foto: JEAN-PAUL PELISSIER / Reuters Creative

Røntgengraf

Grafen viser at avdelingen har færre uleste røntgenbilder enn på lenge.

Foto: Elise Holdal / NRK

Fylkeslegen i Troms, Svein Steinert, opprettet tilsynssak mot røntgenavdelinga på Universitetssykehuset Nord-Norge, fordi alvorlig syke pasienter måtte vente alt for lenge på svar på sine røntgenbilder.

Konsekvensene kunne i verste fall bety forsinket behandling og diagnose som bryter forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven.

Men etter dagens møte er fylkeslege Svein Steinert langt mindre bekymret.

– Vi har blitt veldig grundig informert om situasjonen på røntgenavdelingen og situasjonen er tilfredsstillende. Antall undersøkelser som ikke er tolket og ventetiden er lavere nå enn den har vært på veldig lang tid. I tillegg har vi fått grundig innsikt i det arbeidet som gjøres for å sikre personell, så man kan få gjort de oppgavene som hele landsdelen er avhengige av, sier Steinert til NRK.

Har tatt grep

Hovedproblemet ved røntgenavdelinga har vært stor arbeidsmengde og liten bemanning.

Den lange ventetiden har blant annet vært på grunn av mangel på spesialister som har ført til ekstra mye arbeid.

Men røntgenavdelinga er ikke under tilsyn lenger. Det er fordi de nå benytter seg av private aktører for å få ned arbeidsmengden og har rekruttert flere ansatte. De fordeler også arbeidsoppgavene bedre mellom sykehusene i Tromsø, Harstad og Narvik.

Fylkeslege Svein Steinert og Jan Norum

Fylkeslege i Troms Svein Steiner og avdelingsleder ved røntgenavdelinga i Tromsø Jan Norum.

Foto: Kaja Staude Mikalsen / NRK

– Vi har blitt veldig godt kjent med hvordan det jobbes på røntgenavdelinga. Vi vet nå at ledelsen har kjempestort fokus på å holde avdelinga i god drift, og det føler vi oss trygge på at de kommer til å fortsette med.

Derfor finner ikke fylkeslegen grunnlag for å følge røntgenavdelingen så tett lenger.

– Men vi er enige om at dersom det skulle oppstå driftsproblemer så vil vi bli informert, så tar vi stilling til det da, sier Steinert.

Vil fortsette å forbedre seg

Jan Norum viser at ventetiden har gått ned

– Vi går snart inn i et nytt år, og det tror jeg blir et bra år, sier Jan Norum. Han hadde med seg flere dokumenter til fylkeslegen for å dokumentere arbeidet som er gjort.

Foto: Kaja Staude Mikalsen / NRK

Jan Norum er avdelingsleder ved røntgenavdelinga i Tromsø. Han ble ansatt i april, og har lenge jobbet for å bedre situasjonen på avdelinga.

– Vi kan alltid bli bedre, og vi skal fortsette å jobbe målrettet for det. Og de utfordringer vi ser skal vi rapportere om til fylkesmannen. Men pasientsikkerheten hos oss har vært god, for selv om vi har hatt lange ventetider, så har vi klart å prioritere godt. sier Norum til NRK.

Strengere krav til fastleger

Men for å unngå ventetid for pasienter som kan være alvorlig syke, er det viktig at fastlegene understreker dette i sine henvisninger.

Det er utrolig viktig i denne situasjonen at fastlegene er nøye med å skrive gode henvisninger til røntgen. Dette er en avdeling som tar over 500 undersøkelser hver dag, og de må prioritere. Jo bedre informasjonen er, jo større mulighet er det for at de som trenger svar fort får det, sier fylkeslege i Troms Svein Steinert.

Han får støtte fra avdelingsleder Jan Norum, som sier at avdelinga er avhengig av å måtte prioritere noen pasienter fremfor andre.

– For at vi skal unngå at alvorlig syke pasienter må vente, så må vi vite hvor alvorlig det er. Hvis ikke vi får informasjon om at fastlegen mistenker kreft, kan pasienten få en lavere prioritet hos oss enn pasienten bør, sier Norum.

Røntgenavdeling Tromsø

Den eneste muligheten for å bli utdannet som røntgenlege i Nord-Norge får du på avdelingen på Universitetssykehuset Nord-Norge.

Foto: Elise Holdal