Pasienter uten sengeplass koster 20 millioner

Tromsø kommune sliter med å ta vare på de utskrivningsklare pasientene fra UNN. Og utfordringen ser ut til å vedvare flere år frem i tid.

Mannlige sykepleiere

UNN og Tromsø kommune sliter med å finne plass til de utskrivingsklare pasientene.

Foto: colourbox.com

– Vi er i ei knipe, i alle fall frem til 2016, der vi er nødt til å leite etter midlertidige løsninger for de utskrivingsklare pasientene. Vi har rett og slett for liten kapasitet. Per i dag har vi låst 24 korttidsplasser med langtidsliggende pasienter, sier enhetsleder for tildelingskontoret i Tromsø kommune, Åshild Moen.

Da samhandlingsreformen ble innført i januar i 2012, sa den blant annet at kommunene får ansvaret for de utskrivingsklare pasientene.

Det ga kommunene nye utfordringer, blant annet fordi de ikke hadde nok sengeplasser. På Kroken sykehjem i Tromsø førte det til at pasienter har vært nødt til å ligge på peisestua.

Hittil i år har Tromsø kommune brukt syv millioner kroner på plassering av utskrivingsklare pasienter. Ifølge Magne Nicolaisen, leder for samhandlingsavdelingen ved UNN kan det beløpet fort stige til 20 millioner ved enden av året.

– Det handler om utbyggingstakten vi har hatt på institusjonsplasser i kommunen. I tillegg har det en sammenheng med at Tromsø ligger på samme nivå som Oslo når det kommer til enslige eldre. Når eldre folk bor alene, trenger de fortere hjelp fra det offentlige, sier Åshild Moen.

Kan ikke satse på midlertidige løsninger

Pasient- og brukerombud for Troms, Odd Arvid Ryan, mener at det er spesielt problematisk at det ofte er eldre som blir liggende lenge på sykehuset. Han mener at dette kan få helsemessige konsekvenser, og øke risikoen for infeksjoner.

– I tillegg så vet vi at dette dreier seg om eldre pasienter som kan være utsatt for andre ting, som fallskader. Sykehuset er ikke dimensjonert for den type oppfølging og rehabilitering som man da kan trenge. Det er kommunene som skal gi den type tjenester. Disse pasientene faller mellom to stoler, og får ikke den helsehjelpa som de har krav på, sier Ryan.

Han mener den eneste løsninga er at kommunestyret må ta situasjonen på alvor, og at de ikke kan belage seg på midlertidige løsninger i to år fremover.

– Det viktigste for kommunen er at de nå gir dette aller høyeste prioritet. Det at de allerede nå ser et tidsperspektiv på to år med midlertidige løsninger er svært alvorlig. De må rett og slett sette seg ned og gjøre det som er nødvendig for å finne en løsning på mer permanent basis, sier Ryan.

Han erkjenner imidlertid at det ikke finnes noen enkel løsning på problemet.

– Det er ikke noe kort og greit svar på det, jeg skulle ønske jeg hadde det, sier Ryan.

Mange bekymringsmeldinger

Direktøren på Universitetssykehuset Nord-Norge, Tor Ingebrigtsen, sendte i 2013 et brev til Helse Nord der han uttrykte bekymring for situasjonen. Ingebrigtsen mente at det store antallet utskrivingsklare paisenter som ikke kom seg fra UNN på grunn av plassmangel var ett problem.

I tillegg ble det vanskeligere for sykehuset å ta imot nye pasienter, når sengeplassene var tatt av utskrivingsklare pasienter.

Fylkesmannen i Troms har den siste tiden mottatt flere bekymringsmeldinger om det store antallet utskrivningsklare pasienter fra Tromsø kommune, og er selv bekymret for situasjonen.

Senest onsdag kom det nok en bekymringsmelding. Her beskriver en sjef ved en av klinikkene på UNN konsekvensen av at kommunen i månedsvis har hatt mellom 15 og 20 utskrivingsklare pasienter liggende på UNN:

«Opphopning av utskrivningsklare pasienter tilhørende Tromsø kommune i UNN Tromsø har skapt et betydelig og vedvarende kvalitetsproblem for pasienter som trenger et akutt behandlingstilbud på UNN. Denne situasjonen oppfattes som meget alvorlig og har nå vart så lenge at det haster med å finne en løsning på problemet,» står det i meldingen.

Kjøper sengeplasser

Magne Nicolaisen, leder for samhandlingsavdelingen ved UNN, sier at det er viktig å få løst problemene med utskrivingsklare pasienter.

– Denne situasjonen påvirker mange deler av driften. Spesielt krevende er det at situasjonen vært så lenge, sier han.

– Gjør dere noe for å få bukt med problemet?

– Vi har et godt samarbeid med Tromsø kommune, og jobber med å få i orden både kortsiktige- og langsiktige tiltak. Vi har blant annet blitt enige med Kurbadet om å kjøpe sengeplasser der gjennom sommeren, for å kunne avvikle en periode av året som er problematisk for driften på UNN, sier Nicolaisen.