NRK Meny

Pasienter flyttes

Mens Universitetssykehuset i Tromsø er under utbygging, kommer omlag 1500 operasjoner til å flyttes til sykehusene i Harstad og Narvik. Dette har vært planlagt lenge, og operasjonsstuene ved disse sykehusene er oppgradert til en høyere standard for å kunne gjennomføre operasjonene. Ifølge sykehusledelsen, kommer operasjoner som krever komplisert kirurgi fortsatt til å bli utført ved UNN i Tromsø.

Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø
Foto: NRK