NRK Meny
Normal

Pasient døde etter uforsvarlig behandling

Eldre pasient døde av blodforgiftning på sykehuset i Tromsø etter uforsvarlig sen behandling ved UNN Harstad.

UNN Harstad

Pasient døde av blodforgiftning etter uforsvarlig behandling er på sykehuset i Harstad.

Foto: Nils Mehren / NRK

– Dette var en svært alvorlig hendelse der en pasient døde. Vi startet behandling for sent hos en pasient med alvorlig blodforgiftning (sepsis), sier medisinsk fagsjef ved UNN Haakon Lindekleiv. Blant annet er det ikke angitt når pasienten ble undersøkt av lege, da pasienten ble innlagt ved UNN Harstad.

Tilsynssak viser dårlig praksis

Fylkeslegen har vurdert at behandlingen var uforsvarlig. Det foreligger ikke god nok dokumentasjon på behandlingen pasienten fikk. Det er ikke i tråd med god praksis, skriver Fylkeslegen i sin vurdring i tilsynsaken.

– Vi er enig i vurderingen fra Fylkeslegen. Mine tanker går først og fremst til de pårørende, sier Lindekleiv. Han legger til at UNN varslet hendelsen umiddelbart til Helsetilsynet.

– Samtidig med at fylkesmannen behandlet hendelsen har vi gjennomgått den nøye internt og funnet flere områder for forbedring. Vi jobber med å redusere risikoen for en gjentakelse av denne hendelsen, skriver han i en kommentar til NRK.

For sen behandling ikke uvanlig

Omtrent samtidig med at dette skjedde i Troms var det et landsomfattende tilsyn av behandlingen av blodforgiftning. Dette tilsynet fant at pasientene ved UNN og flere andre sykehus fikk for sen behandling mot blodforgiftning.

– Dette har vi tatt på alvor og har gjort flere forbedringstiltak. Vi har siden våren 2017 hatt et sterkt fokus på strukturert vurdering av pasientene i akuttmottakene i UNN, rask diagnostikk og snarlig oppstart av behandling ved blodforgiftninger, sier Lindekleiv.

Han forsikrer at dette arbeidet videreføres ved alle sykehusene i UNN og at de gjør alt for at alle pasientene med mistanke om blodforgiftning skal få antibiotika innen en time etter ankomst.