Pålegger russerne kullrensing

Må rense utslipp fra kullkraftverk på Svalbard.

 

Norge pålegger for første gang russerne å rense utslippene fra kullkraftverket i Barentsburg på Svalbard.

Det er første gang at norske myndigheter forlanger rensning, sier miljøvernsjef hos sysselmannen, Rune Bergstrøm:

- Politisk har Norge tradisjonelt vært forsiktige med å sette krav til russiske virksomheter, men det stadige mer normaliserte forholdet gjør at man nå setter samme krav til russiske virksomheter i framtiden og at de må ha norsk standard, sier Bergstrøm.

SFT pålegger nå det russiske gruveselskapet om å søke om driftstillatelse for energiverket i Barentsburg.

Norge har gjennom mange år sett gjennom fingrene med utslippene fra de to kullkraftverkene på Svalbard. SFT jobber nå med å fastsetter rensekravene for det norske kullkraftverket i Longerabyen og nå må altså også russerne legge frem planer for sitt kullkraftverk i Barentsburg.