Pågangen til hvalsafari så stor at det har kommet nye retningslinjer

De nye reglene handler først og fremst om hvordan båtene skal oppføre seg.

Knølhval 3

Det har kommet nye retningslinjer for hvalsafari i Tromsø. Ifølge Visit Tromsø er disse i stor grad lik de internasjonale. Det har likevel vært behov for lokale retningslinjer. Her fra Kaldfjorden.

Foto: Jonathan Björklund

Når en ny sesong med hvalsafari fra båt starter i høst, skjer det med nye retningslinjer.

De har kommet på forespørsel fra aktørene selv, etter at denne formen for turisttilbud har økt stort de siste årene.

– Vi ønsker å drive en bærekraftig turisme og hvalsafari, derfor har vi laget disse retningslinjene. De handler om hva som er best for hvalene, lokale fiskefolk, lokalsamfunnet og turismen, sier Kyle Passonage i Visit Tromsø til NRK.

Retningslinjene gjelder bare i Tromsø. De nye reglene er omfattende, og handler først og fremst om hvordan båtene skal oppføre seg. Her er de viktigste, se også faktaboks til høyre:

  • Båtene bør ha både en skipper og en guide som holder utkikk.
  • Farten må være lav i nærheten av hvalen, helst under 5 knop når man er nærmere enn 300 meter.
  • Båten skal manøvreres parallelt med hvalenes kurs, og det må unngås hurtige akselerasjoner og endring av kurs.
  • Man skal være stille, og unngå å komme for nært hval som spiser.
  • Båter bør ikke omringe hvalene og begrense deres bevegelsesfrihet.

Retningslinjene er laget av Mario Acquarone fra Norges arktiske universitet – UiT, Russell Baker fra Learning for Whales og Giovanna Bertella fra UiT.

Blitt kritisert

Den organiserte hvalsafarien i Tromsø har måttet tåle kritikk, blant annet av forskere.

– Den virker svært dårlig organisert, særlig i forhold til på Island, sa forsker Berit Kristoffersen tidligere til NRK tidligere i år

Det har også vært søkelys på at hvalene i fjordene rundt Tromsø får stygge sår av fiskeredskaper, tau og andre redskaper mennesker setter ut i sjøen.

Ifølge Trine Risvik ved Tromsø friluftssenter bruker folk i større og større grad egne båter for å komme nær hvaler.

– Folk tenker egoistisk, at de skal få gode bilder og komme tett innpå. De tenker ikke på at de er én av mange båter som skal ut for å gjøre det samme den helga, i tillegg til hvalturismen og lokale fiskebåter. Det skaper lett konflikter og frustrasjon, sier hun, som oppfordrer privatpersoner til å bruke sunn fornuft når de skal observere hvaler.

Hval i Tromsø

Er man heldig får man en god titt på hvalene utenfor Tromsø. Men mange får bare sett haletippene på de majestetiske dyrene. Her fra Kaldfjorden.

Foto: Sander Lied Edvardsen / NRK

– Enklere å få øye på i Tromsø

Tromsø friluftssenter var første bedrift som tilbød hvalsafari i byen i 2012. Ifølge Risvik har det siden bare har blitt mer og mer hval i fjordene rundt Tromsø.

– Hvalene oppfører seg annerledes enn før. De trekker lenger inn, spiser masse og viser veldig tydelig jakttegn inne i fjordene. Hval skal generelt være enklere å få øye på i Tromsø enn andre steder. Derfor har det vært en økning i antall båter i fjordene rundt Tromsø hvert år.

Risvik forteller at Tromsø friluftssenter har ønsket retningslinjer for hvalsafari i alle år.

– Tidligere har vi gjort egne tiltak for å få en mer kunnskapsbasert turisme, for eksempel hatt med marinbiologer med ut på tur.

Risvik oppfordrer alle som er ute i båt i fjordene rundt Tromsø om å dele hvalobservasjonene sine med Akvaplan-niva, som følger vandringsmønsteret til hvert enkelt dyr i området og lager en katalog over dem.