Øykommuner får penger til å utrede

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir 800.000 kroner i støtte til ti øykommuner, som ønsker å se på utfordringer for fergeavhengige kommuner. – Kommunereformen handler om bedre velferdstjenester i store og små kommuner, nå og i fremtiden, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Hasvik er en av kommunene som ønsker å gjennomføre et utredningsprosjekt for å se nærmere på øykommuners utfordringer i kommunereformen. Derpartementet vil dekke kostnadene for den planlagte utredningen.