NRK Meny

Overskudd i Troms fylkeskommune

Troms fylkeskommune hadde i fjor et overskudd på 59 millioner kroner. Fylkesråd for økonomi, Gerd H. Kristiansen, sier at den viktigste årsaken til driftsresultatet er økt skatteinngang og lavere renteutgifter. Hun gir også ros til alle etatene for god økonomistyring. Fylkeskommunen har et budsjett på 2,7 milliarder kroner.