NRK Meny

Overskudd for Skånland i 2015

Skånland kommune fikk et overskudd på cirka 4,4 millioner kroner i fjor, etter et netto driftsresultat på 2,2 millioner. Det viser kommunens foreløpig regnskap for fjoråret. Driftsresultatet utgjør i underkant av 1% av driftsinntektene, og ifølge kommunen er det litt lavere enn anbefalt. Det skriver Skånland kommune på sine hjemmesider.