NRK Meny
Normal

Nå tjener Hurtigruten penger igjen

Hurtigruten legger fram et resultat før skatt på 26 millioner kroner i 2013, etter en kraftig snuoperasjon.

Sørgående hurtigrute MS Polarlys med kurs for Sortland, Andøya i bakgrunnen.

Hurtigruteskipet MS Polarlys.

Foto: Trond Gansmoe Johnsen

Årsresultatet for Hurtigruten i 2013 ble lagt fram på en pressekonferanse i Tromsø tirsdag morgen.

Resultatet på 26 millioner kroner er en klar bedring sammenliknet med 2012, da selskapet hadde et resultat på minus 310 millioner kroner.

– Jeg er svært fornøyd med resultatet, men de fulle effektene av omstillingene kommer først i år, og ikke minst i 2015, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.

Store endringer

konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten

2013 har vært preget av en gjennomgående snuoperasjon i Hurtigruten. De viktigste kostnadselementene er under kontroll og betydelig redusert sammenlignet med 2012, skriver selskapet i en pressemelding.

– Underliggende drift er forbedret med 83 millioner kroner i et krevende omstillingsår. Det er vi tilfreds med, selv om vi fortsatt har vesentlig forbedringspotensial når det kommer til årsresultatet, sier Daniel Skjeldam.

– Vi har jobbet veldig målrettet gjennom hele året for å ta tak i kostnader, og det er veldig tilfredsstillende å se at vi klarer å redusere kostnadene både på administrativ side og på driftssiden, i et år hvor vi blant annet har flyttet hovedkontoret, sier han.

Noen av de viktigste tiltakene for å få ned kostnadene har vært redusert bunkersforbruk, stabilisering og utvikling av personell ombord, standardisering av innkjøpsrutiner og økt ombordsalg.

– Men året vi har gått inn i blir vel også et år med store omstilllinger?

– Vi har store endringer foran oss også i 2014. Vi er nødt til å ta for oss store kostnader på skipssiden. I 2015 skal vi ha redusert de kostandene med 100 millioner kroner. Det vil vi jobbe målrettet med, sammen med våre ansatte, i 2014.

Ekstremvær og kansellerte havner

– Vi har nesten blitt et nytt selskap, sa konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam til NRK da tallene for tredje kvartal 2013 ble lagt fram i november.

Fjerde kvartal var var likevel et dårlig kvartal for selskapet, med et underskudd på 136 millioner kroner før skatt. Det var likevel bedre enn fjerde kvartal 2012.

En av grunnene til at selskapet hadde et dårlig fjerde kvartal var ekstremvær, som førte til et betydelig antall kansellerte havner.

Et av områdene som hadde ei betydelig resultatforbedring i 2013 var Explorerskipet Fram, som går i cruisetrafikk i Antarktis i vinterhalvåret, og Arktis i sommerhalvåret.