NRK Meny
Normal

Overgrepssiktet hadde ulike roller i idrettslag i fire år

Mannen i 30-årene som er siktet for grove seksuelle overgrep mot 11 barn, var blant annet hovedtrener og assistent i et idrettslag i fire år.

Pressekonferanse

Jo Are Vik, daglig leder i Troms fotballkrets, og Sylvi Ofstad, organisasjonsleder for Troms idrettskrets, fortalte om hvordan de jobber med overgrepssaken på dagens pressekonferanse.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Vedkommende har hatt ulike roller i denne perioden, men vi vil ikke gå inn nærmere inn på antall lag eller lignende, informerte Jo Are Vik i Troms fotballkrets under torsdagens pressekonferanse.

Troms idrettskrets kjenner ikke til at overgrepssiktede har hatt tilknytning til andre lag enn det aktuelle laget.

– Det er ikke per dags dato avdekket at siktede har gjort overgrep i klubben, men med sakens omfang føler de seg berørt, sier Sylvi Ofstad i Troms idrettskrets.

Torsdag ble mannen, som var ansatt i en privat barnehage i Tromsø, varetektsfengslet i ytterligere fire uker.

– Trist og vanskelig sak

Idrettskretsen ble 8. mai kjent med at mannen som var pågrepet for overgrep også hadde tilknytning til idrettslaget i Tromsø.

– Relativt kort tid etterpå fikk vi en henvendelse fra idrettslaget om at de hadde funnet ut at vedkommende hadde vært trener i deres klubb. Vi ble raskt enige om at vi ønsket å bistå dem for å håndtere denne saken. Det er en svært trist og vanskelig sak for den aktuelle klubben, forteller Ofstad.

Troms fotballkrets informerte om at idrettslaget har fulgt aktuelle retningslinjer.

– Dessverre er man aldri sikret hundre prosent mot slike type hendelser, sier Vik.

Både Troms idrettskrets og Troms fotballkrets vil i tiden fremover ha tett kontakt med klubben og foreldre som er tilknyttet idrettslaget.

– Idretten skal være en trygg arena

Troms idrettskrets og Troms fotballkrets innledet i 2014 et samarbeid med Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) for å forebygge overgrep i idretten, og eventuelt bistå hvis det skulle skje.

– Vi føler at det er en styrke å ha dette samarbeidet med SMISO, som den eneste fotballkretsen i landet, sier Vik.

Ofstad ber om forståelse for at dette er en vanskelig sak.

– Vi er opptatt av at idretten skal være en trygg arena, og at foreldre skal føle at det er en trygg plass å sende ungene sine. Vi har nulltoleranse for overgrep i idretten.

– Det mest vanlige er at det er foreldre som er trenere, men det er mange uten slik tilknytning som også har treneransvar. Det kan være folk som brenner for idretten sin, eller for klubben. Å rekruttere slike folk er noe vi har fokus på, og i de aller fleste tilfeller fungerer det veldig godt, sier Ofstad til NRK.

Hadde levert politiattest

Ifølge Norges Idrettsforbunds bestemmelser for barneidrett er alle idrettslag i Norge pålagt å kreve inn politiattest fra alle som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.

– Vi informerer alle klubbene om denne ordningen og følger opp idrettslagene på det. Men vi har ingen faste kontroller for å sjekke at klubbene har orden på det, sier Sylvi Ofstad i Troms Idrettskrets.

– Likevel er dette innfelt i loven, og styret i hver klubb skal ha en representant som har ansvaret at dette opprettholdes. Vi har et inntrykk av at idretten har god orden på det, fortsetter hun.

Mannen som er siktet i overgrepssaken leverte politiattest da han ble trener i den aktuelle idrettsklubben.