Overgrepssaken i Harstad: Politiet så bort fra bekymringsmelding

Polititet mottok bekymringsmelding om mannen som er siktet for å ha forgrepet seg på mer enn 10 mindreårige, allerede i 2015. Den valgte de å ikke gå videre med.

Morten Hole

STOR SAK: Etterforskningsleder Morten Hole har mye å gjøre om dagen. En mann i 70-årene i Harstad kan ha forgrepet seg på minst 10 mindreårige.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Mannen som nå er siktet for å ha forgrepet seg på mer enn 10 mindreårige i Harstad, ble allerede i 1993 dømt til fengsel for utuktig omgang med barn under 16 år.

I 2016 kom en ny anmeldelse av mannen, og året før mottok politiet en bekymringsmelding om mannen. Den valgte de å ikke gå videre med.

Fikk tips i 2015

Politiet har fått kritikk av bistandsadvokat Mona Ovesen for å ha brukt to år på etterforskningen, etter første anmeldelse av mannen, som i dag er i 70-årene, kom i 2016.

Overgrepsoffer i Harstad

ANMELDTE MANNEN: En nå voksen mann, som har anmeldt mannen i 70-årene for overgrep som skal ha skjedd da han var barn, sier han har fått livet sitt ødelagt.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Jeg var ikke inne i saken da, men det jeg kan si er at tipset ikke var av en slik karakter at det var tilstrekkelig for å åpne etterforskning. Jeg vil formode at det var vurderingen som ble tatt, sier leder for etterforskningsseksjonen ved Harstad politistasjonsdistrikt, Morten Hole.

– Hva tenker du i ettertid om det?

– Vi får inn mange tips. Noen er av en slik karakter at det umiddelbart fører til at det blir iverksatt etterforskning, mens andre ikke gjør det.

Han hadde fredag ettermiddag ikke tilgang på informasjon om hvem i politiet som håndterte tipset.

Henla saken

Også i 2008 ble mannen anmeldt. Denne gangen for seksuelt krenkende atferd.

Men politiet henla saken fordi det ble konkludert med at det ikke hadde skjedd noe straffbart.

– Saken ble henlagt som inted straffbart forhold. Ut fra koden som ble brukt på henleggelsen var det ikke grunnlag til å iverksette noen etterforskning med bakgrunn i den saken, sier Hole.

– Hvorfor gjorde ikke politiet flere undersøkelser av mannen?

– Generelt kan politiet opprette undersøkelsessaker for å kartlegge om det anmeldte forhold er straffbart. Hva som ble gjort i omtalte sak, kjenner jeg ikke til.

Nye avhør

Den siktede mannens forsvarer Rune Stenstrøm ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK.

Politiet kjenner ikke til at siktede har, eller har hatt, kontakt med andre personer som har vært i politiets søkelys for seksuelle forbrytelser.

Torsdag henvendte fire nye personer seg til politiet. Fortsatt undersøker politiet om disse forholdene kan knyttes til mannen i 70-årene. Det har vært gjort avhør fredag, og vil bli gjort nye avhør over helgen.

Politiet kjenner ikke til påstander om overgrep av mannen etter år 2005.