Overgrepsdømt fikk mildere straff

En 19 år gammel mann fra Troms ble tidligere i år dømt til to år og seks måneder i fengsel for seksuell omgang med en mindreårig. Lagmannsretten reduserte straffen.

tingretten

Hålogaland lagmannsrett ga 19-åringen en mildere dom enn den han fikk i tingretten.

Foto: Petter Strøm / NRK

19-åringen hadde et forhold til en mindreårig jente. De to hadde seksuell omgang ved flere anledninger, da han var 18 år og jenta var 13 år.

I tingretten ble den nå 19 år gamle mannen dømt til to år og seks måneder i fengsel for forholdet. Han anket straffeutmålingen videre til lagmannsretten.

Flertallet i lagmannsretten mente at ett år av fengselsstraffen burde gjøres betinget.

«Med en ubetinget reaksjon på fengsel i 1 år og 6 måneder mener flertallet at de allmennpreventive hensyn bør være godt ivaretatt,» heter det i dommen.

19-åringen må også betale jenta en oppreising på 75.000 kroner.