Overforbruk på 24,5 millioner

Overforbruket i Tromsø kommune var ved utgangen av november på 24,5 millioner kroner. Pleie- og omsorgssektoren hadde et merforbruk på 30 millioner kroner, mens skolesektoren brukte 12 millioner kroner mer enn det politikerne har bevilget. Hvordan kommunen kommer ut rent økonomisk for fjoråret avhenger av skatteinntektene for 2015.