Over 100 bistår i redningsarbeid

Redningsmannskaper arbeider for fullt etter skredet på Svalbard.