NRK Meny
Normal

Samvirke mellom folkegrupper

Otto Strand (KrF) har fokus på positive verdier og energitilknyttet virksomhet.

Otto Strand (Krf)

Otto Strand.

Foto: Krf

Otto Strand er Finnmark KrFs førstekandidat, født i 1949, er lærer av yrke, gift og har tre voksne barn.

Den politiske karrieren hans strekker seg fra et godt stykke bakover i tid. Han har vært representant i Vadsø kommunestyre fra 1979 til 1991 og fra 2007 til dags dato, han har sittet i formannskapet i Vadsø fra 1979 til 1983, samt fra 2007 til dags dato, han har vært styremedlem i Finnmark KrF noen år, nå fylkesleder, var sentralstyremedlem i KrF fra 2003 til 2007, og var også Finnmark KrFs førstekandidat ved stortingsvalget i 2005.

Spørsmål og svar

Vi har via e-post stilt kandidatene til stortingsvalget spørsmål om hvilke saker som er viktigst for dem å kjempe for.

Hva er den viktigste utfordringen for Finnmark akkurat nå?

1. Å arbeide for et fredelig og positivt samvirke mellom alle folkegrupper til beste for fylket.
2. Å utvikle næringsliv i fylket gjennom en offensiv og miljøvennlig energisatsing.

Hva har vært avgjørende for partivalget ditt?

- KrFs positive verdier; menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar.

Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

- Utvikling av næringslivet gjennom energitilknyttet virksomhet, ikke minst på vindkraft.

Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- Verdispørsmål: menneskeverd, rettferdighet, familiepolitikk, helsepolitikk.

Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget og hvilket parti vil du samarbeide minst med?

- Disse to spørsmålene synes jeg blir litt for snevre. Jeg velger å svare slik: KrF kan samarbeide med alle andre partier på Stortinget. I praksis vil selvfølgelig regjerings-situasjonen ha betydning for hvordan samarbeidet blir. Generelt står V og SP nærmest sentrumspartiet KrF, dernest AP og H, mens «fløypartiene» SV og Frp står lengst fra oss. I enkeltsaker er dette bildet annerledes.

KRF- Valgkampstart

LYD: Otto Strand på besøk i God Morgen Finnmark. Programleder Stein-Arild Olaussen vil ha svar på hvorfor man skal stemme på KrF.