NRK Meny

OSSA anker tunnel-dom

Det spanske entreprenørselskapet OSSA anker dommen i Nord-Troms tingrett der staten ble frifunnet etter strid om tunnelbygging på E6 i Nordreisa. OSSA ble oppsagt fra kontrakten og krevde staten for 384 millioner kroner, men tapte saka. OSSA ble dømt til å betale 78 millioner kroner til staten, men nå ankes dommen, sier advokat Esther Lindalen.