NRK Meny

Ordner opp i helsetjenester

Lenvik kommune gir ikke gode nok helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming, slår Fylkesmannen fast. Et tilsyn som ble gjort fra juni til november i år viser at kommunen er for dårlig på blant annet legemiddelhåndtering, journalføring, innhenting av politiattester. Kommunen sier til Folkebladet at de var klar over problemene allerede før tilsynet, og er i gang med å rydde opp.