Ordførere for Fotball-EM til Bodø

Nordnorske ordførere vil ha Fotball-EM til Bodø i 2016.

Nye Aspmyra
Foto: Bodø/Glimt

Ordførere i de største nordnorske byene har gått sammen med et tverrpolitisk krav om at Bodø bør bli blant arenakandidatene til en norsksvensk søknad om fotball-EM i 2016.

Initiativet kommer fra Tromsø-ordfører Arild Hausberg.

- Mediafokus for Bodø kan bety at de ikke tør å gjøre samme valg som 6.oktober 2008, sier Hausberg og henviser til da Norges Idrettsforbund stoppet den norske Vinter-OL søknaden.

- Nord-Norges tur

Bak står Arild Hausberg (Tromsø), Linda-Beate Randal (Sør-Varanger),
Kristine Jørstad Bock (Hammerfest), Geir Ove Bakken (Alta), Helge Eriksen (Harstad), Karen Margrethe Kuvaas (Narvik) og Geir Waage (Mo i Rana).

- 100 av de siste 101 internasjonale mesterskapene som har vært arrangert i Norge har funnet sted fra Trondheim og sørover. Nord-Norge har evne, vilje og entusiasme til å representere Norge på denne arenaen, men er avhengig av tillit i resten av Norge for å lykkes, heter det i oppropet.

- Mer enn fotball

I oppropet heter det videre:

- Et fotball-EM er en stor fotballfest, men også mye mer. Fotball er kultur, det er opplevelse, det er uttrykksform med forståelse uten grenser. EM er en gylden anledning til å profilere hele Norge, og da har Bodø i den nordlige landsdelen mye å by på. Bodø vil tilby en eksotisk og spektakulær ramme som vil krydre den norsk-svenske søknaden og bidra til at den danner et nødvendig særpreg. Skal Norge-Sverige ha fortrinn i den europeiske konkurransen, må søknaden by på noe som stikker seg ut i positiv retning.

Et nordområde-prosjekt

De nordnorske ordførerne mener et fotball-EM også kan være med på å gi innhold til regjeringens nordområdesatsning og gjøre regionen mer attraktiv som reiselivsprodukt.

EM er et nasjonalt prosjekt og det er ikke unaturlig å tenke at de fire byene skal representere himmelretningene nord – sør – øst og vest. Det er mulig med de kandidatene som ligger på NFFs bord i dag. Bodø og Nord-Norge har kvaliteter det vanskelig lar seg gjøre å kopiere av andre, og kanskje gi Norge/Sverige det lille ekstra som trengs, mener de.

Hva mener du? Si din mening!