Ordføreren klarte ikke si nei til Andreas og de andre demonstrantene

Tromsø kommune foreslo å legge ned biblioteket i Kroken. Men bydelen nektet å gi fra seg samlingspunktet sitt.

Andreas Hjelmen

Andreas Hjelmen var en av mange som demonstrerte for å få beholde biblioteket i Kroken.

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

– Biblioteket er en fin plass å være. Vi har ingen andre plasser å henge, sier Andreas Hjelmen.

Sammen med flere hundre innbyggere i bydelen Kroken i Tromsø hadde han møtt opp for å gå i fakkeltog for å bevare biblioteket. Det var nemlig foreslått nedlagt i budsjettforslaget for 2017, som ble foreslått av administrasjonen i kommunen tidligere i november.

Torsdag kommer formannskapet med sin innstilling til budsjett, og demonstrasjonene for å bevare biblioteket, både i gatene og på Facebook, har fått politikerne til å tenke seg om.

Lyttet til folket

Ordfører i Tromsø, Kristin Røymo, kom med gladnyheten til befolkningen i Kroken. Formannskapet ønsker i alle fall å beholde biblioteket.

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

– Dette engasjementet gjør inntrykk. Det rører et ordførerhjerte, sier ordfører Kristin Røymo (Ap).

– Vi har sett at biblioteket i Kroken er utrolig viktig for bydelen. Det brukes av både unge og gamle, og fungerer som et samlingspunkt. I tillegg er vi nødt til å etablere et skolebibliotek, dersom vi legger ned biblioteket, og det blir dyrere enn å beholde det biblioteket som ligger her i dag.

– Viktig å høre på folket

I sin innstilling vil formannskapet foreslå å beholde biblioteket. Pengene skal de ta fra en post i budsjettet, der det ligger 650 000 kroner som er merket andre tiltak for barn og unge.

– Hva de pengene skulle brukes til er vi litt usikre på. Det kan hende vi kunne etablert nye tilbud for de pengene, men for oss er det viktig å ikke ødelegge de tilbudene som betyr mye for folk. Så får vi heller bygge nye tilbud stein for stein, sier Røymo.

Jens Aas, leder for Kroken bydelsråd er strålende fornøyd med politikernes avgjørelse.

– Det er fantastiske ord å høre. Dette er et samlingspunkt som er unikt for Kroken og omegn, sier han.

Godt oppmøte

Det var godt oppmøte i fakkeltoget for å bevare biblioteket i Kroken.

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Mandag valgte politikerne i Tromsø å gå imot budsjettforslaget til administrasjonen i en annen sak. Administrasjonen foreslå å legge ned 16 planlagte boliger og 12 planlagte avlastningsplasser for utviklingshemmede, men formannskapet hørte på demonstrantene.

Kristin Røymo er ikke redd for at de virker enkle å påvirke, når de går imot administrasjonens budsjettforslag nok en gang.

– Det er viktig at vi har respekt for administrasjonens forslag. Samtidig skal vi alltid være i dialog med folket, og se nøye på hva som ligger i budsjettforslaget. Noen forslag vil vi gå for, andre går vi ikke inn for, det er en naturlig del av prosessen. Å være folkevalgt betyr at vi skal høre på folket, samtidig som vi alltid skal føre ansvarlig økonomisk politikk.

Det er nå opp til kommunestyret å godkjenne budsjettforslaget fra formannskapet.