NRK Meny
Normal

Ordfører bruker 18 mill – risikerer kortere rullebane

Laila Davidsen i Alta bruker 18 millioner kroner på å forlenge rullebanen i byen. Flyselskapene mener pengene som brukes på prosjektet kunne vært spart. Dessuten kan prosjektet ende med kortere rullebane.

Rullebanen Alta lufthavn

FORLENGER RULLEBANEN: Alta kommune går i dag i gang med å forlenge rullebanen i byen. Kommunen bruker 18 millioner kroner, penger flyselskapene mener ikke er nødvendig.

Foto: Marte Lindi

Onsdag setter Alta kommune i gang med første steg i prosjektet de håper skal ende med lenger rullebane i byen.

– Skulle vi utvidet rullebanen på ordinær måte ville det kostet over 200 millioner kroner. Nå får vi massene gratis fra Statens vegvesen, så nå kan vi få en fiks ferdig utvidelse for 65 millioner viser utredningene. Det betyr at det er en samfunnsnyttig oppgave vi påtar oss fra Alta sin side, med å gå i gang og forskutere dette for staten, sier Alta-ordfører Laila Davidsen.

I NRKs Nyhetssenter får du fortløpende nyhetsoppdateringer fra inn- og utland.

Selv om folket ønsker utvidelsen velkommen har Avinor, Norwegian og SAS sagt at utvidelsen ikke er nødvendig. Til tross for sterke meninger står Davidsen på sitt.

Hanne Beate A. Laugerud, sjef i Avinor for regionale lufthavner, uttalte til Finnmark Dagblad tidligere i sommer at man rett og slett er usikker på om en forlengelse av rullebanen i Alta vil få noen effekt.

Flyselskapene: god nok rullebane

– Avinor mener lengden på rullebanen er tilstrekkelig for de flytyper som i dag benytter flyplassen, og det er derfor usikkert hvilken effekt en forlengelse vil gi. Det er riktig at det vinterstid ikke er mulig å benytte fullastede Boeing 737-800-maskiner på grunn av vektbegrensninger, og alternativet da er å ikke fylle alle setene, sa Laugerud.

Lasse Sandaker Nielsen

SKEPTISK II: Informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen synes ikke det er nødvendig å forlenge rullebanen.

Foto: NRK

Norwegian mener at kundegrunnlaget i Alta er godt nok.

– Vi opplever at dagens passasjergrunnlag sammenholdt med tilbud og rullebane møter den etterspørselen som er, og vi har en god og tett dialog med Avinor, har informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen tidligere uttalt til Finnmark Dagblad.

Tormod Sandstø, pressekontakt og kommunikasjonsrådgiver i SAS mener også at rullebanen er god nok.

– Vi ser ikke noe behov for en forlenget rullebane i Alta. Disse restriksjonene skaper veldig sjeldent problemer for oss. Den etterspørselen som er der dekkes av tilbudet i dag. Vi mener det ville være bedre å styrke Alta med flere avganger enn å fylle store fly. Dette vil gi et bedre tilbud, uttalte Sandstø til Finnmark Dagblad i sommer.

Ordfører: sparer 135 mill

Tormod Sandstø

SKEPTISK: Tormod Sandstø, pressekontakt i SAS, mener rullebanen i Alta er god nok slik den er i dag.

Foto: Bjørn H. Stuedal / Telenor

Alta kommunes initiativ vil ifølge deres egne prognoser føre til at rullebanen blir mange millioner kroner billigere enn hvis de skulle betalt for massene.

– Massene ville ellers blitt dumpet, og Altas initiativ vil gjøre rullebanen rundt 135 millioner kroner billigere enn hvis man skulle betalt for massene, det sier Davidsen.

Tunnelmassene fra E6-utbyggingen vest for Alta legges nå med lekter i sjøen ved dagens rullebane. Massene fyller opp inntil 20 meter under vannflaten.

Forskutteringen koster Alta kommune 18 millioner kroner, men ordfører Laila Davidsen er sikker på at kommunen får disse pengene i retur senere.

Vanlige folk i Alta som NRK har snakket mener det er på tide noen tar jobben. Det blir også påpekt at rullebanen på flyplassen må vokse i takt med resten av byen.

Davidsen og kommunen har likevel påtatt seg jobben i håp om at en forlenget rullebane i Alta står klar om fem år.

Kan likegjerne bli kortere

Nye regler kan likevel gjøre at investeringen kan vise seg ikke å gi gevinst. Alta kommune ønsker å utvide dagens rullebane med inntil 200 meter. Men fra 2018 kommer det nye regler og andre krav til sikkerhetssoner gjennom EU-direktiver.

Det vil si at deler av den nye rullebanen blir brukt til sikkerhetssoner, og dermed blir det et kortere strekk med operativ rullebane.

50 flyplasser rammes

– Rundt 50 norske flyplasser rammes av de nye reglene. Flyplasser som ikke er ferdigutbygget ved utgangen av 2017 risikerer å bli behandlet som nye anlegg og omfattes da i sin helhet av det nye EU-direktivet, sier Jørn Seljeås, seksjonssjef i Luftfartstilsynet til NRK og supplerer:

– For å få tilstrekkelig med sikkerhetssone må man ta av lengden på den eksisterende rullebanen slik at den operative rullebanen faktisk blir kortere enn den er i dag. Det har skjedd på norske flyplasser tidligere, sier Seljeås.

Forventer penger

Alta Arbeiderpart forventer at det allerede i Statsbudsjettet som legges fram i neste uke vil være avsatt penger til en forlengelse av rullebanen i Alta.

– Høyre og Fremskrittspartiet har jo lovd at det skal merkes på samferdselssektoren at de sitter i regjering, sier gruppeleder Monica Nielsen.

Hun mener det er svært viktig at kommunen har starta dette utfyllingsarbeidet før Alta lufthavns konsesjon skal fornyes.