– Jenta har følt seg som tiltalt

Mannen i 40-årene er tiltalt for overgrep mot sin egen datter.

Lars Fause

Aktor Lars Fause sammen med jentas bistandsadvokat Edel Olsen.

Foto: Kjersti Sjursen Lien / NRK

Fredag startet dag to av rettssaken mot mannen som står tiltalt i Øst-Finnmark tingrett for seksuelt misbruk av sin egen datter.

Mannen erkjenner ikke straffskyld, og i dag førte forsvarer til mannen egne vitner for retten.

Mannen i 40-årene ble arrestert i november i 2013. Da hadde jenta sammen med sin mor gått til politiet og meldt fra om overgrepene som skulle ha funnet sted tre år tidligere.

Ifølge tiltalen skal mannen ved flere anledninger i 2009 og 2010 hatt seksuell omgang med sin egen datter.

Forsvarte tiltalte

Øst-Finnmark tingrett

Mannen er tiltalt etter straffelovens paragraf 195 første ledd, for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år. Han er og tiltalt ut fra straffelovens paragraf 197, for å ha hatt seksuell omgang med slektning i nedstigende linje.

Foto: Erik Lieungh / NRK

Vitnene som ble ført for retten i dag tegnet et bilde av tiltalte som en mann som aldri kunne gjort det anklagene gikk ut på.

Både hans eldste datter fra et tidligere forhold, hans mor, og en kamerat har forklart seg. Samtlige beskriver tiltalte i positive ordelag, og bestrider muligheten for at han er skyldig.

Blant annet sa hans eldste datter at hun har svært vanskelig for å tro på beskyldningene.

– Dette høres ikke ut som den faren jeg kjenner, sa hun i retten.

Et annet av vitnene tror at bakgrunnen for anklagene er krangling blant annet om økonomi.

I retten i går sa tiltalte at han tror bakgrunnen kan være hevn, og at den fornærmede datteren er oppmerksomhetssyk.

Aktor: – Sa ikke noe nytt

Aktor Lars Fause sier at det ikke er relevant å trekke inn konflikten mellom de to familiene som har kommet fram i retten.

– Bestemorens forklaring i dag, og stemorens forklaring i dag, var som å høre tiltales forklaring på nytt. Det ga oss ingenting, sa han i sin prosedyre.

Han mener retten kan bygge på fornærmedes forklaring fullt og helt, og legge til grunn at det ved to anledninger har vært seksuell omgang inne i bildet. Han mener det er bevist at dette har skjedd i 2009, da jenta var 13 år.

Bistandsadvokat Edel Olsen sa også at fornærmede har følt det som en stor påkjenning å bli tillagt til dels svært negative karakteristikker i retten.

– Hun har følt det som å sitte på tiltalebenken selv med tanke på karakteristikkene som er gitt. Det har vært svært sårende, sier hun.

Forsvarer Vidar Zahl Arntzen la i sin prosedyre vekt på at det skal være strenge beviskrav for å dømme noen. Han legger vekt på at det er stor tvil om når hendelsene skal ha funnet sted, og at mange av vitnene ikke tror dette kan ha skjedd.

– Om overgrepene har skjedd, ville man sett tegn på det tidligere. Vi har hørt flere vitner si at hun har vært både trygg og glad hjemme hos faren sin, og hvis dette hadde skjedd ville vi hatt så mye mer adferdsendring, mener forsvareren.

Strafferamme fem år

Mannen er tiltalt etter straffelovens paragraf 195 første ledd, for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år. Han er og tiltalt ut fra straffelovens paragraf 197, for å ha hatt seksuell omgang med slektning i nedstigende linje.

Strafferammen er fengsel i inntil fem år.

Aktor i saken har lagt ned påstand om 1 år og 6 måneders fengsel. Han tegnet i sin prosedyre et bilde av en svært troverdig forklaring fra fornærmede, som har vært underbygget av flere vitneforklaringer.

Bistandsadvokaten la også ned påstand om erstatning i sin prosedyre. Stor fare for senskader mener hun gir grunnlag for 125.000 kroner i erstatning.