Håp for Norges mest truede art

Dverggåsa er registrert med seks nye ungekull i Porsanger i Finnmark i høst.

Dverggås

For fem år siden fantes bare 27 individer av dverggås igjen i Norge. I år er bestanden mer enn doblet.

Foto: Knut-Sverre Horn

Norges mest utrydningstrua fugl har vært nede på et kritisk lavmål. For fem år siden fantes det bare 27 individer - Stort lavere kan man ikke gå før man nærmest kan si at den er utrydda.

Men gåsa har hatt en dobling av bestanden de siste årene, mye takket være store uttak av rødrev i hekkeområdet.

– I vår kom mer enn seksti fugler til hekkinga, i Porsangerfjorden er det registrert seks ungekull, og det er fortsatt mulighet for at det blir fler, forteller fagsjef i Norsk Ornitologisk forening Ingar Øien.

Uttak av rødrev som er dverggåsas største trussel, ser ut til å ha hatt god effekt. og det går stadig fremover for bestanden, sier Øyen.

– Det er veldig gledelig, og viser at vi må holde trykket på uttak av rev. Norge har et helt spesielt ansvar for dverggås, for det er bare vi og Russland som har hekkende bestand.

.