NRK Meny
Normal

Opprør mot nedleggelse av lensmannskontorer

Både i Troms og Finnmark reagerer politikere på at flere lensmannskontorer er foreslått nedlagt som en følge av den nye politireformen.

Skjervøy i Nord-Troms

Lensmannskontoret på Skjervøy i Nord-Troms kan bli lagt ned.

Foto: ØYSTEIN ANTONSEN / NRK

– Vi har i Nord-Troms store utfordringer i forhold til vanskelige fjelloverganger, risikofylte tunneler, og det er 22 mil mellom ytterpunktene i vår region, Oteren i Storfjord og Burfjord i Kvænangen. Derfor vil vi beholde lensmannskontorene på Skjervøy, Storslett og Skibotn, sier ordfører i Skjervøy, Ørjan Albrigtsen.

Han er en av kommunepolitikerne i Troms og Finnmark som reiser bust mot forslaget om å legge ned flere lensmannskontorer.

I dag er det 13 lensmannskontorer og polititjenestesteder i Troms. Fem lensmannskontorer i Troms blir trolig foreslått nedlagt. Mest utsatt er Skjervøy, Kvæfjord, Skånland, Sjøvegan og Ibestad.

Laster kart, vennligst vent...

De blå feltene er politikontorene som blir værende, de hvite kontorene kan bli lagt ned avhengig av hvilken modell politiet velger å gå for, og de røde kontorene er de som er foreslått nedlagt i alle forslagene. Klikk i kartet for detaljer.

– Nedlegging er uforsvarlig

Politiet i Finnmark la mandag fram sitt forslag til endringer i polititjenesten i fylket. Her går det fram at Finnmark politidistrikt foreslås delt inn i to driftsenheter – med hver sin leder i henholdsvis Kirkenes og Alta.

Ei arbeidsgruppe i Finnmark politidistrikt har foreslått å legge ned blant annet Nesseby og Gamvik lensmannskontorer. Forslaget om å legge ned to lensmannskontorer i Øst-Finnmark møter motstand. Spesielt i Gamvik er det frykt for en uforsvarlig polititjeneste, ikke minst midtvinters.

– Det handler om trygghet for folk, samfunnssikkerhet og beredskap. Og det å levne et samfunn kanskje isolert i flere dager uten noen form for beredskap mener vi er uforsvarlig, sier ordfører i Gamvik, Trond Einar Olaussen.

Glad for at folk reagerer

Politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta har ennå ikke tatt stilling til forslaget fra arbeidsgruppa. Men hun er glad for at folk engasjerer seg i prosessen.

Ellen Katrine Hætta politimester i Øst-Finnmark

Politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Jeg synes det er flott at folk reagerer. Det viser at folk bryr seg om reformen vi står i, og det er en veldig god forutsetning for at vi får de beste innspillene.

Kan vi ikke ha politi i hele Finnmark?

– Målet er å ha politi på alle plasser, men ikke nødvendigvis at lensmannskontorets hovedsete ligger der. I dag har vi lensmannskontor i alle kommuner, men nå er det foreslått å ha fem lensmannsdistrikt i Finnmark. Vi kommer til å ha tilstedeværende politibetjenter, men ikke et lensmannskontor overalt der de er i dag, sier Hætta.

Laster kart, vennligst vent...

De blå feltene er politikontorene som blir værende og de røde kontorene er de som er foreslått nedlagt. Klikk i kartet for detaljer.

Nye krav til politiet

Målet med politireformen er å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer, sier regjeringen.

Samfunnsutviklingen utfordrer politiet og stiller nye krav til hva som er en god og tilfredsstillende polititjeneste.

Utkastene til ny organisering som nå er lagt fram i de to nordligste fylkene sendes til politimester Ole B. Sæverud i Troms, og politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta. Så sendes forslagene ut til offentlig høring.

Endelig avgjørelse blir tatt av Politidirektoratet på nyåret.