Opplever invasjon av jordrotter: – Aldri sett lignende

Flere gårdbrukere har mistet verdier for titalls tusen etter at rotter har gravd opp jorder og forsynt seg av avlinger i Troms. – Får store konsekvenser for oss, sier bonde.

Jordrotter DØreisa

HERJINGER: Jordet er helt ødelagt etter at vånden har gravd rundt i vinter. Her er bonde Jørn Hugo Lundberg (t.v.) og Jan Erik Nicolaisen mens de prøver å kartlegge omfanget av ødeleggelsene.

Foto: Martin Hall Larsen / NRK

– Jeg har drevet med jordbruk i 20 år, og har aldri sett lignende, sier bonde Jan Erik Nicolaisen til NRK.

Invasjonen av hamsterarten vånd, også kalt jordrotte og vannrotte, skaper hodebry for folk i Troms.

En mild, men snørik vinter har gitt gode kår for vånden, og bestanden har eksplodert.

Ifølge Karl Arne Jacobsen ved Mo Planteskole, som følger bestanden tett, har han aldri sett så mange.

– Vi må tilbake til 1997 for å se like store mengder her i fylket. Basert på det jeg har sett så langt, ser det ut som 2019 en hakket med dramatisk, sier han.

– Marken er rasert

På et jorde i Sørreisa står Jan Erik Nicolaisen og kollega Jørn Hugo Lundberg. I vinter har vånd herjet rundt under snødekket på jordet de eier. I tillegg til at jordet er fullstendig ødelagt, har rottene også spist seg inn i høyballene. De må kastes.

– Vi har jo sett jordrotter her og der opp gjennom årene, men aldri har vi opplevde at hele marken er rasert, sier Lundberg.

Vånd på Austbø

PLAGEÅND: Vånd, eller jordrotte, skaper problemer i hager, fruktplantasjer, parker og andre grøntområder. De lever det meste av livet nede i bakken og graver gangsystemer.

Foto: Frank Nygård / NRK

– Jordet er fullstendig ødelagt og kan ikke høstes, legger Nicolaisen til.

Vånden lever av røtter og frø. Den graver seg et omfattende gangsystem under jorden. Mark, jorder og hager, som ligger under et snødekke, er typiske steder rottearten liker seg og formerer seg raskt.

Blir dyrt

Nicolaisen og Lundberg vet ikke hvor mye det vil koste å rydde opp etter rottenes herjinger, men vet det blir flere titalls tusen.

– Dette går drastisk inn i pengeboken vår. Vi regner med en utgift på rundt 2000 kroner per dekar. Bare på dette jordet vi er på nå, som er et av mange vi eier, vil opprydningen koste over 30.000 kroner, sier Lundberg.

– Vi frykter også at det kommer jord i fôret. Det kan føre til sykdom hos dyrene, sier Lundberg.

I verste tilfelle kan også meierier nekte å ta imot melken han produserer siden vånden har forgiftet fôret til kyrne, forklarer han.

Noen økonomisk støtte kan de derimot se langt etter.

Det er nemlig bare skader som er forårsaket av klimatiske forhold, for eksempel vinterskader og vanskelige vekst- og innhøstingsforhold, som kan gi rett til erstatning.

– Aldri sett så store ødeleggelser

Ved Mo Planteskole i Tromsø leverer de planter, busker og andre vekster til bedrifter og privatpersoner over hele Nord-Norge.

Karl Arne Jacobsen

ØDELEGGELSER: Gartner og eier av Mo Planteskole Karl Arne Jacobsen har mistet trær og busker i stor skala. Noen av vekstene var over 30 år gamle.

Foto: Privat

Der har de flere trær og busker som har stått i over 30 år. Nå er de spist opp.

– Noen er produksjonstrær, andre er trær som står til visning. Uansett, alt er borte, sier Jacobsen.

Det ikke er noe man kan gjøre for å beskytte seg mot skadedyret.

– Man vet ikke at de har vært på «besøk» før man faktisk ser ødeleggelsene. Det eneste vi håper på nå er at vi får en regnfull og kald høst. Det vil ta knekken på bestanden, sier han.

I tillegg til været og rovdyr, vil en så stor bestand også mest sannsynlig gå under grunnet sykdom.

– Bestanden går i sykluser, og vi håper virkelig at det vi ser i år er en bestandstopp som vi ikke vil se igjen på lang, lang tid, avslutter Jacobsen.

Våndens herjinger

BORTE: Her stod det fine planter som Mo Planteskole selger til bedrifter og privatpersoner. De ble middag for vånden.

Foto: Karl Arne Jacobsen