Oppjusterer faren for snøskred

Faregraden for snøskred økes til 4 i Nord-Troms. Det melder Norges vassdrags- og energidirektorat. Det betyr at store naturlige utløste skred forventes. – Enkelte skred kan bli så store at de når ned til vei og bebyggelse. Hold deg unna alt skredterreng, er oppfordringen fra NVE.

Snøskredfare i Norge
Foto: Skjermdump frå Varsom.no