NRK Meny

Opphever evakueringen av Nybyen

Sysselmannen opphever evakueringen av Nybyen med øyeblikkelig virkning. Veien fra skolen til Nybyen blir også åpnet. – Det er gjort nye undersøkelser av snøforholdene både under Sukkertoppen og over Nybyen. På bakgrunn av disse undersøkelsene er det NVEs vurdering at det ikke er fare for at skred vil nå bebyggelsen. Dette gjelder nå også Nybyen, sier sysselmann Kjerstin Askholt.