Oppdrettsstriden fortsetter

Kystsoneplanen for Tranøy kan havne i Kommunaldepartementet. Spørsmålet om to nye steder for oppdrett har nemlig skapt to foreløpig uløselige strider. Forsvaret vil ikke gi fra seg øvingsområde ved Lemmingvær til oppdrett. Og ved Stongodden står striden mellom fiskeri- og oppdrettsnæringen. Kommunestyret i Tranøy behandler saka tirsdag.