NRK Meny
Normal

Oppdrettsnæringen står i fare

Torskeoppdretten kan gå glipp av store penger. Da vil 15 års arbeid være bortkastet, sier professor i akvakultur, Mette Sørensen.

oppdrettsanlegg

Oppdrettsnæringen for torsk har slitt over lang tid. Nå kan pengestrømmen til forskning bli kuttet.

Foto: Marita Andersen / NRK

Torskeoppdrettsnæringen har i 20 år ventet på et gjennombrudd. Drømmen var at næringen skulle bli like stor som lakseoppdretten.

Det har latt vente på seg.

Nå går debatten om veien videre i forskermiljøene. Ifølge Fiskeribladet Fiskaren vil Fiskeri- og havbruksnæringens forskerfond si nei til videre støtte til forskning på området.

– Bortkastet arbeid

– Dersom de nå kutter støtten til forskning og videreutvikling av torskeoppdrett, vil 15 års arbeid være bortkastet, mener professor i akvakultur ved Universitetet i Nordland, Mette Sørensen.

Hun mener det er flere årsaker til at gjennombruddet har uteblitt.

– Fôr og ernæring har vært en utfordring. Avl og sykdom har også vært en annen, sier hun.

Mye kunnskap å ta med

Fiskeri- og kystminister, Lisbeth Berg-Hansen, er ikke like negativ.

– All den kunnskapen vi har ervervet oss gjennom utviklingen av torskeoppdrett vil vi kunne utnytte videre på andre felt, ansett hva som skjer. Den kunnskapen forsvinner ikke, sier hun. nbsp;