Oppdrett-protester avvist

Fylkestinget i Troms sa fredag ettermiddag mot fem stemmer ja til oppdrett i Ullsfjordbassenget.

Protestskilt mot oppdrett Reinøy

Et innbyggeriniativ ønsker at hele Ullsfjordbassenget må koseskvensutredes.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Det er Nord-Senja Laks og Wilsgård fiskeoppdrett som får etablere seg med sine grønne konsesjoner.

Det er sterk motstand mot oppdrett ved Lubben og Korsnes i Karlsøy fra lokale fiskere. Et innbyggerinitiativ ønsker en konsekvensutredning om oppdrett i hele Ullsfjordbassenget. Lokale fiskere støttet aksjonistene som leverte underskriftslister til fylkesordføreren. 61 fiskere i Karlsøy og Lyngen har skrevet under, pluss fire fiskebruk som driver i området.

Påpekt mangler i saksutredninga

Mikal Nerberg i Miløpartiet De Grønne er skuffet over vedtaket. Partiet har levert en lovlighetskontroll av vedtaket.

– Det var kanskje ikke veldig uventa at forslaget vårt falt. Vi mener vi hadde et veldig sterkt grunnlag for å få til en konsekvensutredning fordi vi har påpekt flere mangler ved saksutredninga tidligere.

– Men føler du at fylkestinget fikk diskutert det dere var ute etter?

– Nei, man diskuterte på et helt annet plan og tok ikke stilling til de nye opplysningene som vi la fram. Det er beklagelig, sier Nerberg.

Fylkesråd for næring Willy Ørnebakk er glad for at fylkestinget fikk diskutert innbyggerinitiativet forholdsvis kjapt. Han mener fylkestinget drøftet spørsmålet om hele Ullsfjordbassenget og ikke bare de to enkeltlokalitetene.

En som var tilhører i fylkestinget, Ståle Framnesvik i aksjonsgruppa mot oppdrett er svært skuffet over utfallet. Han er glad for at enkelte partiet støttet deres sak.

– Men vi kommer ikke til gi oss!

Eskild Johansen i Karlsøy arbeiderparti beklager etter vedtaket overfor alle fiskerne i Ullsfjord og Karlsøy at de ikke klarte å stoppe oppdrettsselskapene fra å ta fra dem fiskeplassene som har gått i arv fra generasjon til generasjon.

– Jeg beklager også at vi ikke klarer å stoppe oppdrettsselskapene fra å dumpe gift i rekefeltene langs kysten, sier Johansen.

Reker og kysttorsk

Aksjonistene møtte tidligere denne uka i fylkestinget for å få omgjort avgjørelsen om at det skal etableres oppdrettsanlegg ved Reinøy og Karlsøy. Aksjonsgruppa ønsker å dra befolkningen rundt hele Ullsfjorden med på aksjonen, underskriftsaksjonen går også mot det planlagte forskningsanlegget ved Svensby.

Aksjonistene argumenterer med at fjorden har en av de største bestandene av kystreker, og en av de siste større uberørte gyteplassene for kysttorsk i fylket, i tillegg til vassdrag med gytende laks og ørret.

I oppropet ba aksjonistene om at Troms fylkesting stopper all etablering av oppdrettsvirksomhet i Ullsfjorden med tilhørende fjordsystemer, De vil gjennomføre en sårbarhetsanalyse for økosystemene i fjorden før eventuell oppdrettsvirksomhet vurderes på nytt.

Miljøpartiet De Grønne, Rødt og SV stemte mot oppdrettsplanene i fylkestinget.