NRK Meny

Ønsker miljøtiltak i Biedjovagge

Naturvernforbundet i Avjovarri vil at Kautokeino kommune skal sørge for gruveområdet i Biedjovaggi blir tilbakeført til naturen.

Tidligere har det vært gjort forsøk på revegetering i området som er sterkt forurenset etter tidligere gruvedrift, men dette arbeidet har stoppet opp.

Det må gjenopptaes sier leder i Naturvernforbundet i Finnmark og styremedleme i lokallaget Vera Eriksen som har sendt brev til kommunen.