NRK Meny

Ønsker ikke tarifflønn

Det kommer sterke reaksjoner på at deler av fiskerinæringen ikke ønsker tarifflønn for alle. Like før jul ble det innført såkalt allmenngjorte tariffavtaler i næringen, noe som forplikter alle bedrifter å følge avtalene. Norske Sjømatbedrifters Landsforening, NSL, mener dette vil føre til konkurser og utflagging. – Slike holdninger legitimerer underbetaling og sosial dumping, mener LO-sekretær Bjørn Johansen i Finnmark.