Ønsker ikke 110-sentral i Tromsø

Politimester Ellen Hætta i Finnmark er bekymret for om 110-sentralen i fylket skal legges til Tromsø. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har fortsatt ikke bestemt om Finnmark får beholde en egen 110-sentral slik som i dag. Alternativet er å slå sammen Troms og Finnmark sine 110-regioner. – Jeg er bekymret for den totale beredskapen i Finnmark dersom 110-sentralen legges til Tromsø, sier Hætta. Det redningsfaglige miljøet i Finnmark ønsker å samlokalisere nødmeldingstjenestene i Kirkenes.