Ønsker fortsatt nytt hjertesenter

Administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland står fast på sin innstilling om at det bør etableres et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset i Bodø. Vorland sendte onsdag sin innstilling til styret i Helse Nord. I dag foregår utblokking av tette blodårer til hjertet kun ved UNN i Tromsø, men Nordlandssykehuset ønsker et tilbud også der. Saka behandles av Helse Nord-styret 13. desember.

Lars Vorland
Foto: Ole Marius Rørstad / NRK