Omsorgssenter legges ned etter uforsvarlig drift

KOA i Salangen har lenge vært i myndighetenes søkelys, og har fått mulighet til å rette opp avvik. Men etter et tilsyn i jula ble nye kritikkverdige forhold avdekket.

Fotballspill Mysebu ankomsttransitt

KRITIKKVERDIG: Ungdommene i Salangen har blant annet fortalt at de voksne ikke var tilgjengelige, og at de ikke fikk nødvendig klær og utstyr som de etterspurte. Bildet er en illustrasjon.

Foto: Randi Elise Midtskog / NRK

Bufetat har på fattet et vedtak om at institusjonen for mindreårige asylsøkere ikke lenger oppfyller vilkårene for godkjenning.

– Vi har gitt beskjed til KOA om at de ikke lenger kan ha barn plassert på omsorgssenteret, fordi godkjenningen nå er trukket tilbake, sier regiondirektør Pål Christian Bergstrøm i Bufetat.

Det bor i dag ni ungdommer på KOA. Bufetat sier at de er svært opptatt av god ivaretagelse av disse beboerne, som det nå jobbed med å flytte.

I jula 2016 fikk Bufetat en bekymringsmelding om kritikkverdige forhold ved omsorgssenteret. Det ble gjennomført et uanmeldt tilsyn i januar som avdekket flere alvorlige mangler.

KOA fikk på nytt et varsel om bortfall av godkjenning.

Manglende bemanning og helserutiner

Dette var ikke første gang KOA havnet i myndighetenes søkelys. Omsorgssenteret i Salangen har, som NRK tidligere har omtalt, vært i godkjenningsmyndighetens og Fylkesmannens søkelys over en tid.

I slutten av oktober fikk omsorgssenteret et varsel om at godkjenningen deres kunne bli fjernet. KOA ga det Bufetat beskriver som et dekkende tilsvar med grundig redegjørelse og dokumentasjon, for å rette opp.

Men det uanmeldte besøket i jula avdekket følgende forhold: Omsorgssenteret fyller ikke kravet om å ha en forsvarlig ledelse og bemanning, manglende brukermedvirkning manglende helserutiner.

Skal behandles likt

Bekymringsmeldingene som førte til det uanmeldte besøket kom fra Salangen kommune, fra skolen barna går på og fra det Bergstrøm beskriver som «andre fagfolk».

– Etter barnevernloven skal alle som er plassert i et omsorgssenter eller en barneverninstitusjon behandles med like god kvalitet. Dette er vår oppgave å følge opp, understreker Bergstrøm.

KOA har foreløpig ikke hatt mulighet til å kommentere saken.