Omlegging av vei på Svalbard

De store nedbørsmengdene på Svalbard har ført til at veien ved Vestpynten trolig må legges om. Betydelige landmasser ved veien er vasket bort, og en hytte i området må trolig også flyttes. De skredutsatte områdene i Longyearbyen befares i formiddag og myndighetene møtes nå for å avgjøre om de over 260 evakuerte får flytte hjem.