Omlastingsfartøy bortvist

Det russisk registrerte omlastingsfartøyet «Cefey» ble fredag formiddag bortvist fra norsk farvann.

Omlastingsskipet «Cefey»
Foto: KV «Nysleppen»

Årsaken er at fartøyet står på Den nordatlantiske fiskerikommisjonens (NEAFC) liste over fartøy som driver ureglementert eller ulovlig fiske.

Det opplyser Landsdelskommando Nord-Norge.

 

«Cefey» ankom Kirkenes torsdag morgen, men en rutinemessig havnekontroll utført av kystvaktvaktfartøyet KV «Nysleppen» avdekket at «Cefey» hadde skiftet navn. Skipet het tidligere «Briz» og «Turica».

Svartelistet

Fartøyet er svartelistet av NEAFC og står på den såkalte B-listen over fartøyer som har drevet ulovlig eller ureglementert fiskerivirksomhet.

I følge regelverket i NEAFC har medlemslandene forpliktet seg til å ikke tillate bunkring, proviantering eller annen hjelp til svartelistede fartøy.

– Dette er et viktig ledd i kampen mot det uregulerte fisket i internasjonalt farvann som f.eks. Smutthavet og Smutthullet, og uregistrert omlasting fra fartøyer som ikke følger de kvotebegrensninger som er satt.

Det sier oberstløytnant John Espen Lien i Landsdelskommando Nord-Norge.