Omgjør henleggelsen av skredulykken i Longyearbyen

Riksadvokaten har omgjort statsadvokatens beslutning om å henlegge etterforskningen av skredulykken på Svalbard. Nå sendes saken til Spesialenheten for politisaker.

Massiv leteaksjon etter dødsskredet i Longyearbyen

Raset gikk rundt klokka 10.30 19. desember.

Foto: Geir Barstein

Foreldrene til den to år gamle jenta som omkom i snøskredet i Longyearbyen i desember, godtok ikke at statsadvokaten henla skredet som straffesak.

Kim Rune Røkenes og Pia Sivertsens døtre Pernille (da 3) og Nikoline (2) ble begravet i snømassene. Etter om lag to timer ble de funnet, svært nedkjølte. Pernille overlevde, men lillesøster Nikoline omkom. 42 år gamle Atle Husby, mistet også livet i skredet, og elleve hus ble ødelagt.

Røkenes og Sivertsen klaget på henleggelsen i juli til Riksadvokaten, som nå har omgjort beslutningen. Saken sendes til Spesialenheten for politisaker med en ordre om å etterforske skredulykken videre.

– Formålet med den videre etterforskningen er å avklare om straffbart forhold har funnet sted, og hvem som i så fall er de ansvarlige, skriver Riksadvokaten i en pressemelding.

Ambulanse står klar etter dødsskredet i Longyearbyen

Elleve hus ble truffet av rundt 5000 tonn snø.

Foto: Geir Barstein

Sysselmannen satte i gang etterforskning av ulykken samme dag som skredet gikk, og dokumenterte årsaken til skredet, hendelsesforløpet og konsekvensene.

– I et tilfelle som dette, hvor en naturkatastrofe har krevd to menneskeliv og medført store materielle skader, og hvor et helt lokalsamfunn er rammet, er det åpenbart grunn til å etterforske med det formål å klarlegge årsaken, slik Sysselmannen har gjort.

Tar klagen til følge

Riksadvokaten finner imidlertid at det i dette tilfellet også er rimelig grunn til å foreta videre etterforsking, med det formål å avklare om det foreligger straffbart forhold som skal forfølges av det offentlige. Klagen fra to av de etterlatte over statsadvokatens beslutning om henleggelse tas derfor til følge.

Knuste spisshus i Longyearbyen

Alle de elleve spisshusene ble totalødelagt.

Foto: Geir Barstein

– Beslutningen om å omgjøre henleggelsen innebærer ikke at riksadvokaten har funnet konkrete holdepunkter for at noen har begått straffbart forhold, understreker Riksadvokaten.

Formålet med den videre etterforskingen er å bringe klarhet i dette spørsmålet med så stor grad av sikkerhet som mulig, mener han.

– Det er rimelig grunn til å etterforske videre både for å gi etterlatte og allmennheten svar på om det ble begått noe straffbart i tilknytning til ulykken, og for at ingen unødig utsettes for mistanke.

Sysselmannen inhabil

Frivillige strømmet til skredet|

Flere hundre frivillige deltok i redningsarbeidet.

Foto: Geir Barstein

Helt fra begynnelsen av har Sysselmannen erklært seg inhabil i denne saken.

- Vi ber om forståelse for at vi ikke kan kommentere saken så lenge den er under etterforskning, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

- Vi støtter imidlertid Riksadvokatens beslutning. Det er viktig at saken blir grundig etterforsket slik at de etterlatte og allmenheten får svar, og for at ingen unødig skal utsettes for mistanke, slik det framkommer av Riksadvokatens pressemelding, sier hun.

Denne vurderingen tiltres av riksadvokaten. Etter en konkret vurdering har riksadvokaten besluttet å overføre saken til Spesialenheten for politisaker, som da gis ansvaret for den videre etterforskingen og for å treffe påtalevedtak i saken.

Uværet før dødsskredet i Longyearbyen

Raset gikk etter en natt med voldsomt uvær.

Foto: Geir Barstein

– Spesialenheten overtar ansvaret for den videre etterforskingen i sin helhet, også for det tilfelle at den retter seg mot personer som ikke er ansatt i politiet eller påtalemyndigheten. Påtalevedtaket kan på vanlig måte påklages til overordnet påtalemyndighet, i dette tilfellet riksadvokaten, skriver han i pressemeldingen.