Oljeskeptikere kan toppe Ap-lista i Troms

Oljesaken splitter Troms Arbeiderparti, igjen. Slik det ser ut nå, kan partiet få to oljeskeptikere på topp til Stortingsvalget neste år. Nå leter Ap i Nord-Norge etter et kompromiss i saken.

Oljemotstand

Fylkeslagene i Arbeiderpartiet i nord jobber for en felles front om konsenvensutredning av oljeleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Foto: Nina Birgitte Einem / NRK

– Om du spør meg personlig, så er det ingen hemmelighet at jeg er skeptisk og har vært det bestandig, sier fylkesrådsleder og nominasjonstopp for Troms Arbeiderparti, Cecilie Myrseth.

Cecilie Myrseth

Oljemotstander og blant de øverste på nominasjonslista til Troms Arbeiderparti: Fylkesrådsleder Cecilie Myrseth.

Foto: Lars Åke Andersen

Myrseth mener det ikke er et dilemma at to skeptikere, hun og Martin Henriksen, foreløpig topper Troms Arbeiderpartis nominasjonsliste i forkant av nominasjonen senere i høst.

Martin Henriksen

Oljemotstander og blant de øverste på nominasjonslista til Troms Arbeiderparti: Martin Henriksen

Foto: Arild Moe / NRK

– Uansett hvor man står personlig, så er det partiets mening som til syvende og sist vil være bærende. Men man kan jobbe for meninga si til klubba faller, Myrseth.

Jobber for nordnorsk enighet

Mens regjeringspartiene er utålmodige etter å starte konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja, er Arbeiderpartiet i Nord-Norge splittet og skal bestemme seg på landsmøtet til våren.

– Vi ønsker å ha en prosess i Nord-Norge og se om det er mulig å komme frem til noen kompromisser vi kan stå for, sier Myrseth.

Akkurat når de tre fylkeslagene vil samle seg rundt en felles holdning til konsekvensutredning er hun ikke sikker på, men sier at fylkeslaget i Troms skal bestemme seg i november.

Også lokallaget Harstad Arbeiderparti har to oljeskeptikere som sine foretrukne listetopper, Karianne Opsahl og Martin Henriksen. Harstad-ordfører Marianne Bremnes sier at det viktigste uansett er at de som blir valgt inn for Arbeiderpartiet på Stortinget, har synspunkter som utfyller hverandre.

Marianne Bremnes

Harstadordfører Marianne Bremnes mener det viktigste ikke er hvor mange oljemotstandere som velges på Stortinget fra Troms, men at Arbeiderpartiets samlede stortingsgruppe representerer de ulike meningene om konsekvensutredning.

Foto: Martin Mortensen / NRK

– Det tror jeg vi skal få til, sier Bremnes.

Temaet om konsekvensutredning kommer til mest sannsynlig til å skape debatt under Arbeiderpartiets landsmøte til våren, men Bremnes sier hun er positiv til konsekvensutrening.

– Under landsmøtet skal vi lage et vedtak som vil bli førende for alle stortingsrepresentanter for partiet, også de fra Troms. Jeg håper jo at landsmøtet fatter et vedtak omtrent likelydende som det som er nå, at vi skal konsekvensutrede først og at vi skal tilbake til landsmøtet med en eventuell åpning.

Stemmer gjerne mot eget syn

Fylkesrådsleder Cecilie Myrseth påpeker at denne saken er polarisert, og sier at folk har sterke meninger om den, både innad i Arbeiderpartiet, andre partier eller i samfunnet.

–Vi skal bruke tida mot møtet i november. Men først på landsmøtet i april faller avgjørelsen, sier Myrseth.

Hun mener det er uproblematisk om Arbeiderpartiet faller på et ja-standpunkt til konsekvensutredning, selv om hun kan komme til å representere Troms på Stortinget.

– Man er medlem av et parti, og da forholder man seg til det man vedtar når man skal stemme.