Oljeringvirkninger i Harstad

Driftsorganisasjonene for oljefeltene Johan Castberg og Alta/Gohta utenfor Finnmark bør legges til Harstad. Det mener Harstad og Lenvik kommuner, som samarbeider om å få ringvirkninger av petroleumsvirksomheten. I Harstad har oljeselskapene redusert med 90 ansatte på grunn av det store oljeprisfallet. Kommunene ønsker også å være en pådriver for at det svenske selskapet Lundin utvider sin tilstedeværelse i Harstad med flere ansatte.